DM Barometer Mailmedia/Adforesult 3e kwartaal 2007.

In de DM barometer over het 3e kwartaal van 2007 scoort
emailmarketing met 28,6% het hoogst op de vraag wat het meest
effectieve kanaal is om klanten te benaderen. Geen wonder dat de
retailbranche inmiddels het grootste gedeelte (40%) van het direct
marketingbudget meer investeert in dit kanaal. In alle branches geldt
dat actie-emails op het eigen bestand beter scoren dan actie-emails
op externe bestanden. Bij de eerste categorie wordt 42% geopend en
klikt 26% door. Bij de tweede categorie is dat respectievelijk 20% en
19%. Emailnieuwsbrieven scoren zelfs nog beter dan actie-emails,
daarvan wordt 44% geopend en bedraagt het aantal doorklikkers 31%.

Op de vraag welke nieuwe kanalen men in het 3e kwartaal vooral wil
inzetten, antwoordde 24,6% viral marketing te willen gaan gebruiken,
18% weblog en 16,4% RSS.

Bron: DM Barometer Mailmedia/Adforesult 3e kwartaal 2007