De gebruikers aan de macht; een nieuwe discipline voor arbeidscommunicatie.

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en dat heeft als gevolg dat werkgevers intensiever op zoek moeten gaan naar de juiste sollicitanten. Michiel Gerbranda heeft ter afsluiting van zijn Master studie Marketing Management aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg onderzoek verricht naar de mogelijkheden die online sociale netwerken bieden voor arbeidsmarktcommunicatie, ten behoeve van hun productontwikkeling. De doelstelling van dit rapport is het genereren van ideën voor productontwikkeling. Op basis van de verkregen inzichten zal dit rapport antwoord geven op de vraag of, en op welke manier online sociale netwerken zijn in te zetten voor arbeidsmarktcommunicatie.

Het gehele rapport is hieronder te downloaden.